history / FILOZOFOWIE GRECCY 

FILOZOFOWIE GRECCY


Sokrates ( 469-399 p.n.e.) Całe życie spędził w Atenach ucząc filozofii- tzn. poszukując prawdy w rozmowach ze swymi uczniami i pzrypadkowo spotkanymi mieszkańcami Aten. Był przekonany, że człowiek może odkryć prawdę i dowiedzieć się czym jest dobro. Twierdził, że "wiedzieć, czym jest dobro i postępować dobrze jest jednym i tym samym". Uczył, że aby dojść do wiedzy prawdziwej trzeba najpierw wyzbyć się fałszywych przekonań. Dlatego prawdziwy filozof, czyli ten, kto kocha mądrość musi zaczynać od oczyszczenia swego umysłu. " Wiem, że nic nie wiem"- to słynne zdanie Sokratesa, które określa gotowy do filozofowania stan jego umysłu. Sokrates został oskarżony o demoralizowanie młodzieży i skazany na śmierć. Uczniowie chcieli zorganizować mu ucieczkę z więzienia. Nie skorzystał jednak z tej szansy- chciał pozostać posłuszny prawu. Dla potomnych jest wzorem filozofa- tego, kto kocha mądrość ponad wszystko.


Platon (ok. 427-347 p.n.e.) Pochodził z bogatej arystokratycznej rodziny ateńskiej. Otrzymał bardzo staranne wychowanie- kształcił się w sztuce, muzyce i gimnastyce. Odnosił zwycięstwa w igrzyskach olimpijskich. To właśnie nauczyciel gimnastyki nazwał go Platonem, czyli "szerokobarym", bo prawdziwe jego imię brzmi Arystokles. W dwudziestym roku życia został uczniem Sokratesa, który wywarł na niego wielki wpływ. Po śmierci swego mistrza odbył podróże po Europie, a po powrocie do Aten założył w gaju Akademosa własną szkołę filozoficzną, zwaną Akademią. Pisał dialogi. Stworzył teorię idei-wiecznych wzorów rzeczy. Oto słynna opowieść Platona o jaskini:
"Wyobraź sobie jaskinię: ciemną, wielką, wilgotną. Siedzą w niej przykuci do podłogi więźniowe. Plecami są zwróćeni do wejścia, a twarzami do ściany. Spętano ich tak, by nie mogli odwrócić głów. Nie widzą więc tego, że ktoś ustawił przy wejściu do jaskini murek, na którym przesuwane są figurki, gliniane naczynia, różnorodne przedmioty. Za murkiem płonie ognisko, więc przesuwane przedmioty rzucają na ścianę przed oczyma więźniów cienie. Patrząc na te ruchome obrazy, myślą oni, że to jedyny świat. Nie wiedzą biedni, że cienie na ścianie to tylko zniekształcone odbicia prawdziwych przedmiotów. Głowy przecieć odwrócić nie mogą i o istnieniu realnych przedmiotów nie mają zielonego pojęci. Wyobraź sobie teraz, że któryś z tych więźniów zerwał nagle kajdany i wyszedł na zewnątrz. Najpierw oślepi go światło, bo jego oczy przywykły do mroku. Potem zobaczy murek, przesuwane na nim przedmioty, zobaczy ognisko, a wreszcie cały rzeczywisty świat zwierząt, roślin, barw, zapachów. Zachwycony, olśniony tym widokiem, wróci do jaskini do swych dawnych towarzyszy, by przynieść im wiadomość o istnieniu prawdziwego, pięknego świata. Oni go jednak wyśmieją. Świat cieni jest dla nich światem jedynym, nie uwierzą w istnienie innego świata" .
Opowieść Platona to opowieść o nas ludziach uwięzionych w " jaskini zmysłów" zdolnych do odbierania tego tylko, co uchwtne wzrokiem, słuchem, dotykiem. Człowiek według Platona, to dusza uwięziona w ciele i tęskniąca do idealnego świata. Otaczający nas świat jest bowiem tylko niedoskonałym odbiciem świata wiecznych idei.


Arystoteles (384-322 p.n.e.) Urodził się w Stagirze w Macedonii jako syn lekarza. Kształcił się w Atenach- dwadzieścia lat spędził w Akademii Platońskiej najpierw w roli ucznia potem badacza i nauczyciela. Nie zgadzał się z Platonem, że istnieje świat idealny. Twierdził, że istnieje tylko jeden świat złożony z poznawanych zmysłami rzeczy. Po śmierci Platona opuścił Ateny. Wezwany przez króla Macedonii Filipa, został nauczycielem następcy tronu- młodego Aleksandra. Po powrocie do Aten założył własną szkołę filozoficzną zwaną Liceum. Prowadził w niej wraz ze swymi uczniami rozległe prace badawcze w dziedzinach: przyrodoznawstwa, humanistyki i logiki. Po śmierci Aleksandra Wielkiego, gdy rozpoczęły się w Grecji ruch antymacedońskie, opuścił Ateny i wkrótce zmarł.


 
   EGIPT
   FILOZOFOWIE GRECCY
   GRECJA
   Zdjęcia - Egipt
   POMPEJE
   Rzym
   Zdjęcia - Grecja
   Zdjęcia - Pompeje
   Zdjęcia - Rzym
 
Copyright ©2018 by history
Kreator Stron www